දෘෂ්‍ය

OPTO-EDU විසින් සපයනු ලබන දෘෂ්‍ය උපකරණවලට ප්‍රධාන වශයෙන් සියලුම වර්ගවල අන්වීක්ෂ, දුරදක්න, දුරේක්ෂය, වර්තනමානකය, ධ්‍රැවීයමාන, දෘ hard තාව පරීක්ෂක ඇතුළත් වේ. 1500+ කට වඩා වැඩි අන්වීක්ෂීය මාදිලි සමඟින්, අපගේ පාරිභෝගිකයාට වඩාත් සුදුසු මාදිලි තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ සැපයීමට අපට විශ්වාසයි.

123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1/93